تیغه دندانه ای کد ۲۱۰

تیغه دندانه ای کد ۲۱۱
۱۱ تیر, ۱۴۰۰
تیغه چاقویی کد ۶۱۰
۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۳
484