تیغه دندانه ای کد ۲۲۹

تیغه دندانه ای کد ۲۳۰
۱۱ تیر, ۱۴۰۰
تیغه دندانه ای کد ۲۲۸
۱۱ تیر, ۱۴۰۰
658