تیغه دندانه ای کد ۲۳۴

تیغه دندانه ای کد ۲۳۵
۱۱ تیر, ۱۴۰۰
تیغه دندانه ای کد ۲۳۳
۱۱ تیر, ۱۴۰۰
2723