تیغه دندانه ای کد ۲۳۸

تیغه دندانه ای کد ۲۳۹
۱۱ تیر, ۱۴۰۰
تیغه دندانه ای کد ۲۳۷
۱۱ تیر, ۱۴۰۰
2746