تیغه دندانه ای کد ۲۳۹

تیغه دندانه ای کد ۲۴۲
۱۱ تیر, ۱۴۰۰
تیغه دندانه ای کد ۲۳۸
۱۱ تیر, ۱۴۰۰
2762