تیغه دندانه ای کد ۲۴۲

تیغه دندانه ای کد ۲۴۳
۱۱ تیر, ۱۴۰۰
تیغه دندانه ای کد ۲۳۹
۱۱ تیر, ۱۴۰۰
3341