تیغه دندانه ای کد ۲۵۰

تیغه دندانه ای کد ۲۵۱
۱۱ تیر, ۱۴۰۰
تیغه دندانه ای کد ۲۴۹
۱۱ تیر, ۱۴۰۰
5986-(1)