تیغه دندانه ای کد ۲۵۴

تیغه گرد و نیم گرد کد ۳۱۰
۱۲ تیر, ۱۴۰۰
تیغه دندانه ای کد ۲۵۳
۱۱ تیر, ۱۴۰۰
5992-(1)