تیغه زیگزاگی کد ۵۱۴

تیغه گرد و نیم گرد کد ۳۱۵
۱۲ تیر, ۱۴۰۰
تیغه زیگزاگی کد ۵۱۳
۱۲ تیر, ۱۴۰۰
2818