تیغه گرد و نیم گرد کد ۳۱۰

تیغه گرد و نیم گرد کد ۳۱۱
۱۲ تیر, ۱۴۰۰
تیغه دندانه ای کد ۲۵۴
۱۱ تیر, ۱۴۰۰
2637 (1)