تیغه گرد و نیم گرد کد ۳۱۱

تیغه زیگزاگی کد ۵۱۱
۱۲ تیر, ۱۴۰۰
تیغه گرد و نیم گرد کد ۳۱۰
۱۲ تیر, ۱۴۰۰
2640