تیغه گرد و نیم گرد کد ۳۲۰

تیغه گرد و نیم گرد کد ۳۲۱
۱۲ تیر, ۱۴۰۰
تیغه گرد و نیم گرد کد ۳۱۹
۱۲ تیر, ۱۴۰۰
3212