تیغه گرد و نیم گرد کد ۳۲۶

تیغه گرد و نیم گرد کد ۳۲۷
۱۲ تیر, ۱۴۰۰
تیغه گرد و نیم گرد کد ۳۲۵
۱۲ تیر, ۱۴۰۰
3359