تیغه گرد و نیم گرد کد ۳۳۸

تیغه خاص کد ۴۱۰
۱۲ تیر, ۱۴۰۰
تیغه گرد و نیم گرد کد ۳۳۷
۱۲ تیر, ۱۴۰۰
6063