تیغه چاقویی کد ۶۱۰

تیغه دندانه ای کد ۲۱۰
۱۱ تیر, ۱۴۰۰
533